1:a Person Plural

1:a Person Plural

Kännetecknas av användningen av ”vi”, detta POV använder ett kollektiv av individer som får berätta som ”en”. Detta är betydligt mindre vanligt än första person singular, men det kan vara effektivt i att den kombinerar personlighet och intimitet av första person med några av de förmågor som en allvetande tredje person har. Detta är en POV du kan använda när du vill förmedla hur ett samhälle hanterar vanliga erfarenheter och relaterar till dem, för att få läsaren att förstå dem som en grupp.

Fördelar: 
Fungerar som första person singular i sin personlighet och subjektivitet men också som en allvetande tredje person i och med att det består av många som kan uppleva och bevittna mer av det som sker, än en enda.

Nackdelar: 
Det är trots allt fortfarande en första persons perspektiv och begränsas därför till de enskilda medlemmarna i kollektivets erfarenheter. Det kan lätt bli tråkigt med den ständiga kollektiva närvaron. Försök därför kombinera ‘det nära’ med ett mer allmänt händelseförlopp.