Kategori: POV

Vems ögon får läsaren låna? (2/5)

1:a Person Plural (POV) Den här formen av perspektiv kännetecknas av användningen av "vi" och använder ett kollektiv av individer som får berätta som "en". Detta är betydligt mindre vanligt än formen 1:a person singular, men det kan vara effektivt i och med att den kombinerar personlighet och intimitet av första person med några av de förmågor som … Fortsätt läsa Vems ögon får läsaren låna? (2/5)

Vems ögon får läsaren låna? (1/5)

Första person singular (POV). Det här perspektivet avslöjar en persons upplevelser direkt genom berättandet och är den vanligaste formen av första person. Formen kännetecknas av användningen av "jag" och informationen som delges läsaren är begränsat till jag-berättarens direkta erfarenheter, dvs. vad hen ser, hör, gör, känner och säger etc. Till detta kan läggas en viss … Fortsätt läsa Vems ögon får läsaren låna? (1/5)