Gestaltning!

Gestaltning!

För att få din text att växa och få mer djup ska du försöka använda dig av gestaltning. Utan gestaltning är det svårt, om inte i princip nästan omöjligt, att göra din berättelse levande. När du gestaltar din text innebär det att du ”ger något en form och en mening genom att visa upp det”. 
På engelska heter den här tekniken ”Show, don´t tell”.

Exempel på en vanlig mening som inte är gestaltad:

Sara var ledsen.

Och här är den gestaltade varianten

Saras axlar sjönk ihop och hon försökte undvika att se honom i ögonen, han fick inte se hur hotfullt nära tårarna var att börja rinna. 

En sammanfattande analys av ovanstående exempel:

  1. I den första meningen använder vi ett adjektiv för att berätta för vår läsare om karaktärens känslotillstånd, nämligen adjektivet ”ledsen”.
  2. I den andra, ”gestaltade”, meningen använder vi inte ett enda adjektiv, utan använder istället verb för att beskriva/visa vad som händer: Bland andra ”sjönk”, ”undvika” och ”växte”.

Det enklaste sättet att lära sig gestalta är att ha en enkel fråga i beredskap: 
Hur ser jag det?

”Hon var ledsen. 

Läsaren: – Jaha… du säger det. Hur visar sig det då?  
 

Författaren: – Jo, jag menar, alltså, man märkte att hon var ledsen, det visade sig på så sätt att hennes axlar liksom sjönk ihop, hon undvek hans blick och det såg ut som om hon var på väg att börja gråta. 
 

Läsaren: – Men säg då det istället. Jag vill vara med och skapa scenen i mitt huvud, så att jag själv kan dra slutsatsen om hon var ledsen eller inte. Jag vill inte få det skrivet på näsan! 

Ytterligare ett exempel:

”Mannen var jättestor” 

L: – Hur stor menar du?  

F: – Till exempel hittade han ingen stol som var tillräckligt stabil. Och när han gick in genom dörren slog han huvudet i dörrposten, och dessutom fick han gå in på snedden, för att undvika att fastna. 


L: – Tack, det där var så mycket bättre. Nu fick jag en mycket mer levande och spännande bild i huvudet.  

Gestaltning handlar alltså om att låta läsaren få uppleva berättelsen genom karaktärens ord, handlingar, tankar och känslor, snarare än genom författarens korta sammanfattningar och med det eventuella fördomar. 

När du läser en bok, och du känner att texten är levande och att den har ett djup, beror det som oftast på att författaren hanterat sin gestaltning på ett bra sätt.

Måste man verkligen gestalta allt?

Det skulle man kanske kunna tro, men det ska du inte. Du ska gestalta mycket, men inte allt. När du skriver kommer du att märka att du når vissa gränser, där ett adjektiv trots allt är det mest effektiva sättet att skriva. 
Däremot ska du vara medveten om gestaltningens kraft, och hålla koll på att du använder det där det verkligen behövs.

Om du använder gestaltning hela tiden kommer förmodligen dina läsare att bli utmattade. 

Ibland vill man flyga förbi saker ganska kvickt (så kallade transportsträckor) för att komma till nästa dramatisk höjdpunkt i berättelsen … spara då gestaltningen tills dess!

Bilden ovan är hämtad från https://media.snl.no och visar en mosaik från Museo Capitolino i Rom.