Sissel

”Gisela peppar på ett väldigt bra sätt, när jag fastnat, och kommer med förlösande idéer om hur jag ska komma vidare när disciplinen tryter. Genomarbetade kommentarer och frågeställningar på text och handling gör henne till en fantastisk lektör!”
/Sissel