Lektörsutlåtande/ manusanalys

Lektörsutlåtande/ manusanalys

I tjänsten erbjuder jag dig ett utlåtande på ca 6-8 sidor samt en kopia av ditt manus med de kommentarer jag gjort under läsningen. Jag analyserar din texts olika delar, bland annat struktur, karaktärsutveckling, dialoger, gestaltning, perspektiv och annat som kan vara viktigt för just din berättelses helhet. För att hjälpa dig komma vidare, ger jag dig förslag och/eller frågor som får dig att jobba vidare med nya insikter och en ny syn på din text.

Om det behövs kan jag också ge dig tips på bra böcker och länkar där du kan lära dig mer om skrivandets hantverk.

Ett lektörsutlåtande är inte enbart ett papper med kommentarer. Jag står även till förfogande att svara på följdfrågor om något är oklart eller om du vill ha enklare råd för att komma vidare. Hur länge kommer vi överens om gemensamt.

Nivån på mitt utlåtande utgår från var i skrivprocessen du befinner dig. Ett relativt ofärdigt manus innebär att jag koncentrerar mig på att titta på de största byggstenarna. Korrekturläsning ingår ej.

Jag kan också titta på ditt första kapitel om du bara vill veta om det behöver arbetas om för att bli det perfekta anslaget. Jag tittar på anslag, struktur, karaktärspresentationer, språk, gestaltning och kapitelavslut. Kapitlet/texten får vara upp till tio A4-sidor långt.

Prislista – manusanalys/lektörsläsning

500 kr + 25 kr/A4-sida + moms

Vid omläsning av samma manus får du 25 % rabatt

Analys av ditt första kapitel

750 kronor. (max 10 A4-sidor)

Alla priser är angivna inklusive moms.

Format för manus:

Läsvänligt typsnitt, samt minst en och en halv rad i radavstånd. Teckenstorlek minst 12 punkter.
Du kan skicka ditt manus antingen som docx (Word) eller pdf. Kontakta mig om du inte har möjlighet till detta, så kommer vi fram till en alternativ lösning.

Skicka inte ditt manus till oss innan vi har kommit överens om vad du förväntar dig och vad vi kan erbjuda.